Selskabsregler

GENERELLE REGLER OG BETINGELSER

 

Regler og betingelser

Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved arrangementer på Restaurant Jonstrup.

Reglerne tjener til sikkerhed for, at alle ‘spiller’ efter samme betingelser, og at risikoen for misforståelser minimeres.

Reservation og bestilling
Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu, drikkevarer og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangementets samlede eller budgetterede pris. Alle priser opgives inkl. moms.

Senest 7 dage efter reservation, skal Restaurant Jonstrup have modtaget bekræftelsen fra kunden samt indbetalt depositum på Konto nr. 8117 0001595193, Nykredit (HUSK at påføre navn og selskabsdato). Modtages depositummet ikke inden for denne tidsfrist, bortfalder reservationen/aftalen i sin helhed.

Senest 2 uger inden arrangementets afholdelse skal kunden fremsende tidsplan, program for arrangementets afvikling med angivelse af måltider og øvrig servering.

Afbestilling
Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt/mail senest 8 uger før dettes afholdelse.
Depositum tilbagebetales ikke efter reservation

Ved afbestilling senere end 8 uger før arrangementet, kan Restaurant Jonstrup kræve en godtgørelse, der svarer til 65 pct. af prisen for de bestilte ydelser.

Reduktion af kuvertantal vedr. arrangement i huset
Enhver form for reduktion af antal deltagere til et arrangement , tidsrum m.v. – kan rettidigt ske skriftligt senest 2 uger før arrangementet herefter er antallet bindende.

Reduktion af kuvertantal vedr. mad ud af huset
Enhver form for reduktion af antal deltagere til et arrangement ud af huset
– kan rettidigt ske skriftligt senest 1 uge før arrangementet herefter er antallet bindende.

Ved manglende fremmøde (no show) har Restaurant Jonstrup krav på fuld betaling for arrangementet

Reservationsgebyr og depositum
Når endelig reservation/aftale om arrangement foreligger, betales depositum.

I depositum opkræves 4.000 kr. inkl. moms. Depositum fratrækkes den endelige afregning.

Vores bankoplysninger er:
Nykredit
Reg. nr.: 8117
Kontonr.: 0001595193

Endelig afregning og betaling
Endelig faktura/regning betales umiddelbart efter arrangementet til den aftalte pris eller efter opgørelse baseret på det faktiske forbrug og de budgetterede enhedspriser.

Afregning i forbindelse med for sen afbestilling eller reduktion af kuvertantal fremsendes ved begivenhedens indtræden eller senest efter arrangements afholdelse eller den aftalte arrangementsdato.

Ønskes faktura fremsendt opkræves et faktureringsgebyr på kr. 50,- og fakturaen forfalder til betaling 8 dage efter fremsendelse.

Renter og rykkergebyr
Ved manglende betaling opkræves rykkergebyr efter gældende satser.

Forbehold for prisændring
Der tages forbehold for prisændringer som følge af nye/ændrede skatter og afgifter, overenskomstændringer og ved væsentlige ændringer i råvarepriser og lignende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

For alle nyheder og tilbud direkte i din indbakke.

*Vi hader selv spam og du kan framelde dig igen med et klik

Du er nu tilmeld vores nyhedsbrev